Vonatok

Legyen A, és C egy-egy vasútállomás. A-ból és C-bõl azonos idõben, félóránként indulnak vonatok. Igen ám, de a C-bol A-ba vezetõ vágányok korszerûbbek, ezért a C-bõl A-ba haladó vonatok kétszer olyan gyorsan tudnak haladni (és haladnak is), mint az A-ból C-be igyekvõk. Az A-ból induló vonat menetideje C-ig pontosan 3 óra. Kérdések: 1. Hány szembejövõ vonattal találkozunk A-ból indulva a C állomásig (beleszámítva az esetleg épp megérkezõ, illetve épp induló vonatokat is)? 2. Mikor az A-ból induló vonat találkozik a vele azonos idõben C-bõl indult vonattal, vajon melyikük lesz közelebb az A állomáshoz, és mennyivel? 3. Feltételezve, hogy a vonatok megállás nélkül, és egyenletes sebességgel haladnak, egy A-ban ülõ utas milyen idõközönként lát egy szembejövõ szerelvényt?

megoldás

még ne mondd meg!